راهنمای نهیه نوبت دهی اینترنتی

راهنمای نوبت دهی اینترنتی
درقسمت نوبت دهی با انتخاب پزشک معالج خود به صفحه مشخصات و نوبت دهی وارد میشوید و بعد وارد نمودن مشخصات و تاریخ ویریت مورد نظر دکمه ثبت کلیک نمایید و پیش فاکتور ویریت جهت تایید به شما نمایش داده میشود و پس از تایید جهت پرداخت به درگاه بانک وارد شده و پس از پرداخت و تکمیل خرید نوبت صادر میشود
با تشکر مرکز هلیا

اطلاعات بیشتر