معرفی و سوابق علمی وکاری خانم دکتر هما سبزاری

خانم دکتر هما سبزاری
متخصص گوش ، حلق و جراحی زیبایی بینی


 بورد تخصصی ناسیونال
دوره تخصصی 
 اندوسکوپی بینی و سینوس از دانشگاه علوم پزشکی مشهد