ارتباط با ما
تلفن: 05138421730
آدرس: مرکز هلیا - مشهد-خيابان احمدآباد- خيابان عارف6-ساختمان پرديس- طبقه همکف- واحد6- تلفن : 05138421730-05138465942
ایمیل : info@heliaclinic.ir